Five women, Pei-bai

Five women, Pei-bai

Collection

Fu Bingchang

Identifier

Fu-n294

Notes

University of Bristol - Historical Photographs of China reference number: Fu-n294. Pei-pai (Beibei), 30km north of Chungking (Chongqing).  Group photo (clockwise from top left): Min Chin, Liu Shengyi, Wang Dejun (Dezhen), Jiang Fangling and Ma Xiuzhong. See Fu02-054.

Location

Beibei

Date

Monday 12 February 1940

Photographer

Fu Bingchang

Material

Negative

Media

Black and white photograph

Repository

Collection of C. H. Foo and Y. W. Foo

Share this page